Naszym Klientom proponujemy trzy modele współpracy przedstawione na poniższych schematach. 

 Faktoring to rodzaj finansowania, które pomaga poprawić przepływ środków pieniężnych w firmach, które mają kłopoty z opóźnieniami w płatności faktur. Zwykle firma faktoringowa kupuje wierzytelności klienta. Ten zakup daje klientowi dostęp do natychmiastowych środków, który zapewnia przepływ gotówki na prowadzenie działalności i rozwój. Faktoring jest odpowiedzią w sytuacji gdy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego sposobu finansowania, nie posiada zdolności kredytowej, czy też nie ma innych odpowiednich form zabezpieczeń.

 By zaistniała możliwość skorzystania z usługi faktoringu, muszą istnieć trzy podmioty (faktor, faktorant i dłużnik). Umowa zawierana jest między faktorem i faktorantem. Jeśli faktorant będzie miał wierzytelności, które zdecyduje się sprzedać faktorowi, a on podejmie decyzję o ich zakupie – to można podpisać umowę. Kontrahent nie ma wpływu na podpisanie takiej umowy oraz na jej warunki.

 Faktorowi można przekazać następujące wierzytelności:

  • pieniężne,
  • płatności krótkoterminowe (14 - 210 dni),
  • z obrotu gospodarczego,
  • z tytułu sprzedaży towarów lub usług,
  • istniejące, przyszłe, bezsporne,
  • niewymagalne, wymagalne.

 Aktualnie na rynku medycznym nie funkcjonuje faktor wspierający działalność małych i średnich przedsiębiorstw z sektora medycznego. Aby osiągnąć równomierny rozwój oraz stabilność finansową przedsiębiorstwa z tego segmentu, poszukują dużych, wiarygodnych kontrahentów. Niestety duże jednostki często płacą powoli. Nasze programy finansowania pomagają zwiększyć siłę finansową firm tego segmentu. Możemy zamienić faktury na gotówkę w krótkim czasie. Poprawia to przepływy pieniężne i stanowi fundamenty finansowe dla rozwoju faktorantów.

Faktoring niewłaściwy/właściwy (niepełny/pełny).

 Faktoringu z regresem (faktoring niepełny, niewłaściwy) to taki w którym ma miejsce zwrot zaliczki przez faktoranta. Jest to najbardziej popularna forma usługi. Istnieje również możliwość zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, ponieważ transakcja będzie ubezpieczona od braku zapłaty ze strony odbiorcy. Taka usługa to faktoring bez regresu zwany faktoringiem pełny, lub właściwym.

 W faktoringu bez regresu to faktor decyduje, jakie łączne kwoty faktur wobec odbiorców można sfinansować. Wyznaczane zostają limity dla poszczególnych odbiorców. W takiej sytuacji ryzyko braku zapłaty do kwoty limitu przejmuje faktor. Dlatego też jest to usługa droższa od standardowego faktoringu z regresem. Należy pamiętać, że kwota limitu zależy od oceny samego faktora, ponieważ to on ponosi ryzyko braku zapłaty. Jest to główna przyczyna wyboru faktoringu z regresem, ponieważ tu limity dla faktorantów stosowane są wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Faktoring odwrotny.

 Za pomocą faktoringu odwrotnego, w odróżnieniu do klasycznego faktoringu gdzie finansuje się należności, można finansować własne zobowiązania. Ten rodzaj faktoringu polega na regulowaniu przez faktora w imieniu przedsiębiorcy jego bieżących zobowiązań z tytułu transakcji handlowych. Następnie faktorant  reguluje płatności na rzecz faktora, w ustalonym w umowie przedłużonym terminie, z uwzględnieniem prowizji faktoringowej.


Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.