Kiedy wybrać faktoring?

Gdy szukasz nowoczesnego wsparcia płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa

Brak wystarczającej zdolności kredytowej oraz optymalnej płynności finansowej. 

 Firma oddając swoje należności faktorowi podwyższa stan swoich środków na rachunku bieżącym i może uregulować najpilniejsze zobowiązania. Osiąga tym zdolność szybkiego płacenia swoim dostawcom, co często powiązane jest z otrzymaniem korzystnych rabatów, którymi może z nawiązką pokrywać prowizje faktoringowe. 

Problemy z zarządzaniem należnościami w sytuacji, gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami.

 Może to być szczególnie uciążliwe. przy jednoczesnym skumulowaniu się takich sytuacji, co niespodziewanie utrudnia wywiązywanie się z własnych zobowiązań. Faktoring jest rozwiązaniem tego problemu, ponieważ przy jego wsparciu tworzy się bardziej przewidywalny model prowadzenia biznesu. Wynika to z tego, że faktorzy niwelują te opóźnienia i wpływają na kontrahentów, by ci szybciej opłacali swoje zobowiązania. 

Faktorant zainteresowany jest bieżącym finansowaniem, ale jednocześnie zależy mu na zabezpieczeniu swoich należności. 

 Wybiera faktoring bez regresu, dzięki temu koncentruje się na prowadzeniu swojej głównej działalności. W tym czasie faktor przejmuje w całości potencjalne problemy z kontrahentami oraz procedury odszkodowawcze. 

Firma nie posiada wystarczającej historii działalności. 

 Banki podejmując decyzję kredytową dla kredytów obrotowych, opierają się na wcześniejszych okresach. Przedsiębiorstwa o małym stażu lub charakteryzujące się wysoką dynamiką rozwoju, nie mogą liczyć na wystarczający poziom przyznanych limitów kredytowych. W faktoringu nie ma to porównywalnie dużego znaczenia. Dzięki temu można uzyskać finansowanie odpowiadające przyszłemu zapotrzebowaniu na kapitał.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany finansowaniem swojego biznesu, chcesz zostać akcjonariuszem, lub chcesz zadać inne ważne pytanie - skontaktuj się z nami.